Hoppa till innehåll
Skattefria casinon » Skitgubbe

Skitgubbe

skitgubbe

Så spelar du Skitgubbe

Kortspelet Skitgubbe, som också ofta kallas för Vändtia, är ett av våra mest älskade spel. Har du aldrig spelat, eller har glömt bort hur spelet fungera, får du här en guide över hur du spelar Skitgubbe. Komplett med vanliga spelregler och speciella Skitgubbe regler som är bra att känna till.

Därför blev Skitgubbe så populärt

Skitgubbe är ett av de kortspel som vi spelar mest här i Sverige. Kortspelet har även en lång historia och har länge spelats av människor både är i Sverige och i andra länder. Ibland spelade man om pengar och ibland bara för nöje, så som vi oftast gör idag.

Men hur kommer det sig egentligen att Skitgubbe har blivit så pass omtyckt? Ja, svaret på den frågan är flera.

Kortspel med enkla regler

Bland annat är Skitgubbe populärt eftersom det är relativt enkelt att lära sig spela. Det är ett mycket lättare kortspel jämfört med till exempel spel som poker, där du inte bara behöver lära dig spelet regler utan även måste ha ett visst mått av skicklighet för att vinna.

Dessutom behöver du öva upp ett bra pokeransikte så att du kan lura dina motspelare. Skitgubbe handlar mer och tur än vad det handlar om list.

Fungerar för stora sällskap

En annan anledning till att vi i Sverige spelar så mycket Skitgubbe är tack vare att man kan vara i princip hur många spelar som helst. Blir man väldigt många kan man dock behöva använda sig av flera kortlekar så att korten räcker till alla.

Det här gör att spelet lämpar sig mycket väl för såväl spelkvällen med familjen, släkten och vänner. Skitgubbe är alltså ett kortspel som passa bra i större sociala sammanhang och som dessutom alltid bjuder in till många skratt.

Kortspel för barn och vuxna

Eftersom reglerna till Skitgubbe är ganska enkla att lära sig passar det här kortspelet även bra för yngre. I ett parti Skitgubbe kan alltså hela familjen vara med och spela. Människor oavsett ålder brukar uppskatta det här kortspelet.

Spelregler för Skitgubbe

För Vändtia finns inte bara en uppsättning regler som ser likadana ut överallt. Exempelvis kallar man kortspelet ibland för spansk Skitgubbe, något som vittnar om hur utbrett spelet är.

Eftersom spelet har en så lång historia och dessutom spelas i många andra länder, finns det olika regler. Det innebär att även spelare här i Sverige ibland kan rätta sig efter olika spelregler. Ibland händer det även att vissa spelare väljer att vara mindre stränga med reglerna, medan andra håller hårt på alla specialregler.

För enkelhetens skull kommer vi här nedan förklara spelreglerna för svensk Skitgubbe så som de traditionellt ser ut.

Antal kortlekar och spelare

Normalt spelar man med en kortlek, men vill man kunna vara fler spelare än 4 så finns det inga hinder för att använda fler kortlekar.

Vid spel med bara en kortlek rekommenderas det att 2 till 4 spelare deltar i kortspelet. Det beror helt enkelt på att spelet blir mer spännande när varje spelare får många kort att spela med. Spelet kommer då också att flyta på betydligt bättre och varje spelrunda blir lagom lång.

Kort på bordet

Kortleken ska givetvis bli väl blandad innan några kort blir utdelade. När det är gjort ska varje spelare få tre stycken kort placerade framför sig. Tänk på att de här korten ska placeras med framsidan nedåt. Det är viktigt att ingen får se de här korten innan det är dags att vända upp dem.

Ovanpå de här tre korten placeras sedan ytterligare tre kort. De korten ska dock vara vända med framsidan uppåt.

De kort som varje spelare har framför sig på bordet får sedan inte röras innan spelaren har fått slut på kort på handen.

Kort på handen

Alla spelare ska också få tre kort på handen. De korten delas såklart ut med framsidan nedåt så att bara respektive spelare får se dem.

Undantagsregler för utdelade kort

Det finns en del undantagsregler som skiljer sig från de traditionella spelreglerna. Exempelvis att spelare blir tillåtna att byta de uppåtvända korten mot kort på handen. Det här gör man i så fall endast en gång innan spelet börjar.

Det finns även undantag där spelare blir tillåtna att lägga ner kort som de har på handen och placera dem på ett matchande kort på bordet. Till exempel om en spelare har en dam på handen och en dam som uppåtvänt kort på bordet.

De här undantagsreglerna har uppkommit eftersom det är fördelaktigt om de uppåtvända korten på bordet är bra. Det eftersom det är de sista korten du har att spela med, och då kommer du behöva så bra kort som möjligt.

Egenskaper för olika kort

I Skitgubbe har de flesta korten värdet av sin valör. Det vill säga en trea är bara en trea. Dock finns det två kort som har speciella egenskaper och det är två och tio.

Du kan lägga en tvåa på alla kort. En lagd tvåa gör också att du sedan kan lägga precis vad som helst ovanpå. På så sätt får du alltså fördelen att lägga två, eller fler kort. Tvåan är också ett bra verktyg att ha till hands när du behöva sänka värdet på högen. Därför är det bra att spara på en tvåa så länge du kan, så att du kan använda den när du inte har något annat som du kan lägga.

Med hjälp av tio vänder du hela lägghögen. Det är härifrån som kortspelet har fått sitt andra namn Vändtia. Precis som två är också tio bra att spara på till de stunder då du inte har något annat kort som du kan lägga.

Andra spelregler

När du spelar Skitgubbe kommer det ibland hända att du inte har något kort på hand som du kan lägga. I de fallen får du välja mellan att antingen plocka ett chanskort. Kan du fortfarande inte lägga får du istället plocka upp hela lägghögen.

En annan spelregel som är viktig är att om det ligger fyra kort av samma valör på varandra i lägghögen så vänder det bort högen.

Många ställer sig frågan får man gå ut på ess i skitgubbe, och svaret är nej. Du får heller inte gå ut på två eller tio.

Så spelar du kortspel Skitgubbe

När alla kort är utdelade placerar ni de resterande korten i en hög mellan er. Från den högen drar ni sedan ett nytt kort för varje kort som ni lägger, till det att högen är tom. Kom ihåg att alla alltid ska ha tre kort på handen så länge som korthögen fortfarande finns kvar.

Spelet börjar med att personen med lägst kort lägger. Därefter ska nästa spelare på tur lägga ett kort med antingen samma eller högre valör.

Har man inget sådan kort på hand kan man antingen lägga en tvåa eller en tia. Kan man inte lägga något kort alls får man dra ett chanskort. Den spelare som inte kan lägga efter ett chanskort är draget får plocka upp lägghögen. Sedan går spelet vidare till nästa spelar på tur.

Är korten på handen slut får du börja lägga från de uppåtvända korten på bordet. När också de är slut får du börja lägga dina kort med framsidan nedåt. Du får dock bara vända på ett kort åt gången och vet alltså inte vad du kommer att få på hand att lägga. Därför är det också vanligt att spelare får plocka upp lägghögen i den här sista etappen av spelet.

Den spelare som först blir av med alla sina kort vinner spelet. Kom dock ihåg att du enligt traditionella regler inte får gå ut på en tvåa, tio eller ess.