Hoppa till innehåll
Skattefria casinon » Kille kortspel

Kille kortspel

kille kortspel

Det finns en rad olika kortspel och ett av de äldsta, men kanske även ett av dem mest okända, är Kille kortspel. Kille uttalas här ”tjille” och är ett kortspel som funnits sedan medeltiden som använder en speciell kortlek. Det finns ingen begränsning för antal spelare så länge korten i leken räcker.

De två vanligaste Killespelen är Enkorts-kille (byteskille) och Femkorts-kille. Båda är kortspel som traditionellt brukar spelas om pengar som läggs i en pott. Vi kommer här gå igenom båda, men låt oss börja med själva korten. De har en avgörande roll för spelet och du måste lära dig rangordning och effekter utantill.

Kort i Kille och deras betydelser

En Killelek består av 21 olika kort som det finns två stycken vardera av, alltså totalt 42 kort. Korten i Kille kortspel är viktiga och du bör som sagt memorera dem. De kommer med olika uttryck som spelarna säger under spelets gång och som har särskilda innebörder. Det är särskilt de höga bildkorten och inte de lägre som Pottan och Blaren Kille spelen fokuserar på.

Alla Killekort presenterar vi nedan i fallande valör samt kortens effekter:

Höga bildkort:

 1. Harlekin (kille) – är både det högsta och det lägsta kortet. Det byter du öppet och kortet blir det lägsta kortet när det du väl har bytt bort det, även om kortet kommer tillbaka.
 2. Kuku (gök) – spelaren säger ”kuku står ingen byta får” och innebär bytesstopp samt att det blir ”upp till bevis” direkt och korten kan då läggas ut precis när som helst.
 3. Husar – spelaren säger ”husar hugger”, vilket innebär att den som byter blir omedelbart uthuggen.
 4. Husu (svin) – spelaren säger ”svinhugg går igen”, det betyder att alla byten som skett går tillbaka, och den som först hade det huggna kortet åker ut.
 5. Kavall – spelaren säger ”kavall förbi”, här sker bytet med nästa spelare eller med leken.
 6. Värdshus – spelaren säger ”värdshus förbi”, även här sker bytet med nästa spelare eller med leken.

Sifferkort:

 1. 12 till 1

Låga bildkort:

 1. Kransen
 2. Blompottan
 3. Blaren

Enkortskille (byteskille)

Spelformen Enkortskille, eller byteskille, är som vi nämner inledningsvis ett hasardspel som spelas om pengar, men det går lika bra att spela med spelmarker. Antal deltagare är allt mellan 3 till 13 stycken.

Spelets gång

Så snart deltagarna har lagt sin insats i potten börjar omgången med att den som har given delar ut ett kort vardera till spelarna. Den spelare som har lägst kort när alla genomförda byten har gjorts förlorar spelet. Men under spelets gång kan du åka ut på andra sätt innan det faktiskt sitter en spelet med lägsta kortet när spelet är slut.

När bytena sker gör du det med den spelare som sitter till vänster om dig. Om det är din tur att göra ett byte men inte vill göra det säger du att du är nöjd och slår till i bordet. Vid ett bytesförsök kan utgången bli helt olika beroende på vilket kort den spelare som du vill byta med har, vilket vi beskrivit ovan för Kuku, Husar, Husu samt Kavall och Värdshus. Bytena sker i de flesta fall med dolda kort.

Andra regler som gäller är:

 1. Gå i lek, som betyder att given får byta med korthögen på bordet. Vilket även du får göra om du ville byta med given men han eller hon hade Värdshus eller Kavall. Kommer dessa kort upp vid byte med leken får du inte byta.
 2. Om ett kort blivit avslöjat vid ett byte lägger spelaren det framför sig helt synligt under resten av omgången.
 3. När det gäller Harlekinkortet sker bytet helt öppet. Harlekinkortet är det högsta kortet om du har fått det på given eller genom att byta med leken. Om du däremot fått den genom ett byte blir den det lägsta kortet.

Visning och inköp

Visningen sker när alla byten är gjorda eller när en av spelarna som velat byta har mött Kuku. Den eller de spelare som har lägst kort vid visningen åker ut, samt de som har stött på Husu. Om du har åkt ut kan du köpa in dig i spelet igen, men maximalt tre gånger. Första gången kostar det en insats, andra gången halva pottens värde och tredje gången hela pottens värde.

När det är bara är två spelare kvar gäller följande regler:

 1. Given går om när en spelare har fått Harlekinkortet
 2. Korten visas om en spelare har fått Kuku
 3. Försöker en spelare byta med Husu eller Husar blir det förlust

Som du förstår är det viktigt att veta vilka effekter kort i spelet kille har på spelutgången och vad du kan och inte kan göra.

Femkorts-kille

Varianten Femkortskille brukar även bli kallad knackkille eller bultkille. Den här varianten sägs ha uppstått under 1800-talet och där femkortsspelets principer anammades.

Precis som i Enkortskille börjar spelet med att deltagarna lägger sin insats i potten. Därefter delar given ut tre kort till vardera spelare. Nu kan du som spelare välja tre alternativ:

 1. Knacka – antingen knackar du i bordet eller säger ”jag knackar”, vilket innebär att du vill spela om potten.
 2. Passa – du säger pass, vilket betyder att du lägger dig och avstår från att spela given.
 3. Lura – du avvaktar lite med att ta ställning om du ska knacka eller passa, vilket du bara kan göra så länge ingen annan spelare har knackat.

De spelare som valt att spela om potten genom att knacka får två kort till var. Nu spelar ni om stick och här är det överstickstvång som gäller. Du måste alltså lägga över de kort som andra spelare spelat ut.

Har två lika höga kort spelats ut är det sista spelade kortet det som räknas som högst. Samma rangordning som i Enkortskille gäller, dock med den viktiga skillnaden att Harlekinkortet alltid är högsta kortet.

Den som vinner ett stick spelar ut nästa stick. Det är dock femte och sista sticket som är avgörande vem som vinner hela potten. Här ska de som knackat lägga till lika mycket i potten som det fanns vid spelets slut.

Viktigt att komma ihåg

Det är inte bara de olika kortens värde som du bör ha i åtanke, det finns en hel del andra aspekter du bör tänka till om. Kille kortspel med figurer kan vara lite lurigt och det gäller att inte göra något förhastat.

Bestäm om du är nöjd eller vill byta. Du kan inte byta till dig högre bildkort förutom Kille-kortet, men det blir värdelöst i Enkortskille. Sifferkortet 12 är alltså det högsta kortet du kan få vid ett byte. Har du exempelvis 10 är det inte mer än fyra kort som är högre.

Spelare kan inte neka byte förutom om de sitter med de högre bildkorten, men då kommer de bli öppna eftersom samtliga påverkar spelet på något sätt.

Har din granne till höger begärt ett byte med dig och du vet att ditt kort var sämre än det du fick, begär inte något byte. Du vet att din granne har sämre kort nu, även om det är Harlekinkortet i Enkortskille, eftersom det nu blivit lägst.

Om Husu dyker upp kan ett dåligt kort komma tillbaka till dig och du åker ut, eftersom alla kort som är bytta går tillbaka till sin ursprungliga ägare.

Den som har given byter alltid med leken, men effekten av det kort han byter till sig är densamma som när ett byte sker med en annan spelare.

När alla kort ligger på bordet har de som åkt ut eller är uthuggna chansen att köpa in sig igen. Men ibland kan det vara bättre att vänta tills nästa runda börjar eftersom det kan kosta dig en hel del med inköp.